Motie beperking persberichten tot feiten verworpen

Afbeelding: Tofik Dibi van Roel Wijnants | Licentie: CC BY-NC 2.0

Een motie waarin de Tweede Kamer de regering verzoekt om persberichten te beperken tot feiten, kon niet op voldoende steun rekenen.

Een motie uit een debat in de Tweede Kamer, afgelopen donderdag:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, […] verzoekt de regering, in de toekomst geen persberichten met politieke conclusies te verspreiden die niet gevalideerd kunnen worden, en zich te beperken tot de feiten, en gaat over tot de orde van de dag.

In de stemming die aan het eind van het debat plaatsvond:

In stemming komt de gewijzigde motie-Kooiman c.s. (28684, nr. ??, was nr. 348). Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.