Rechter maakt verwijdering generieke proxy ongedaan

Afbeelding: Pirates of the Caribbean van Axel Bührmann | Licentie: CC BY-NC-SA 2.0

De voorzieningenrechter haalt een streep door de aanvullende eisen van BREIN.

De Piratenpartij schrijft op haar blog:

De Rechtbank Den Haag heeft zojuist bevestigd dat de extra eisen die de stichting Brein zaterdagavond bovenop de ex parte beschikking van vrijdagmiddag gelegd heeft aan de Piratenpartij onrechtmatig zijn.

De voorzieningenrechter:

Beveelt gerekwestreerde (Brein) de executie van het gegeven verbod met onmiddellijke ingang te staken voor zover dat verder gaat dan het doen staken van de reverse proxydienst; Verklaart dit gebod uitvoerbaar bij voorraad;

Verwijst de zaak naar de zitting van 24 april 2012, 14.00 voor verdere behandeling; Bepaalt dat deze beslissing vervalt nadat uitspraak zal zijn gedaan in het aanhangige executiegeschil;

Houdt elke verdere beslissing aan.

Onze advocaat bevestigt dat dit betekent dat de Piratenpartij dus niet gedwongen kan worden haar generieke proxy proxy.piratenpartij.nl ook te censureren. Ze kan de protestpagina zoals die tot zondagmorgen 11:59 online was zonder enig probleem terugplaatsen. Daaraan, en het toevoegen van nieuwe informatie, wordt druk gewerkt.

De uiteindelijke beslissing valt echter bij de daadwerkelijke behandeling van het executiegeschil en tevens het opheffingskortgeding, dat gepland staat op dinsdag 24 april aanstaande.