Tien EU-lidstaten slaan vingerafdrukken centraal op

Op verzoek van een Tweede Kamerlid heeft de minister van Binnenlandse Zaken geinventariseerd hoe andere Europese lidstaten omgaan met de opslag van biometrische gegevens die verzameld worden bij de uitgifte van reisdocumenten. 

De minster schrijft in Implementatie van EU-verordening betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten:

In de Europese Unie hebben 22 lidstaten een centrale administratie waarin zij gegevens opslaan met betrekking tot de reisdocumenten. Alleen Duitsland heeft, net als Nederland thans, een volledig decentrale administratie. Oostenrijk heeft een administratie die zowel centraal als decentraal is.

Met uitzondering van Denemarken slaan alle lidstaten de gezichtsopname op in hun administratie.

Niet alle lidstaten van de Europese Unie nemen vingerafdrukken op voor opslag in de reisdocumenten. Denemarken, Groot-Brittannië en Ierland doen dat niet, omdat de Europese verordening niet op deze lidstaten van toepassing is. België voorziet dat in de loop van 2011 begonnen zal worden met de opname van de vingerafdrukken. (Denemarken heeft het voornemen in de tweede helft van 2011 vingerafdrukken te gaan opnemen voor opslag in de chip van het paspoort.)

Bulgarije, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Letland, Litouwen, Malta, Portugal en Spanje slaan de vingerafdrukken op in een centrale administratie. Cyprus, Oostenrijk en Luxemburg nemen de vingerafdrukken op in een centrale administratie, maar alleen tijdelijk. Nederland slaat vingerafdrukken op de reisdocumentenadministratie die nu decentraal is. Duitsland, Hongarije, Italië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Zweden slaan de vingerafdrukken niet op in hun administratie.