Volledige openheid Acta accoord geëist

Het Europees Parlement heeft zojuist vrijwel unaniem openheid rond het geheime Acta-handelsakkoord geëist. Ook is bij voorbaat het beperken van vrijheden op het internet en aantasten van de privacy via Acta geblokkeerd.

Trouw meldt in het artikel Parlement EU eist volledige openheid bij Acta-akkoord:

In de motie wordt er op gewezen dat een handelsakkoord als Acta niet mag worden misbruikt om de harmonisering van de auteursrechten waar de EU aan werkt te omzeilen. Dat dreigt wel te gebeuren. […] Ook mag de privacy niet in gevaar komen en mogen innovatie en concurrentie niet beperkt worden door zogeheten intellectual property rights (IPR's, auteurs- en octrooirechten) en mag ook het vrije verkeer van informatie niet in het gedrang komen […] Om te zien wat er echt gaande is bij de Acta-onderhandelingen, eist het EP nu dat de Europese Commissie de Acta-stukken en samenvattingen meteen toegankelijk maakt voor publiek en parlement. Ook mag er in zo'n handelsakkoord geen maatregel als 'three strikes' worden vastgelegd. Hierbij zou een muziek- of filmruiler na drie waarschuwingen automatisch, zonder tussenkomst van een rechter, de toegang tot het internet worden ontzegd. […]