Wetsvoorstel: CBP mag politie boete geven

Het College Bescherming Persoonsgegevens krijgt meer bevoegdheden in de controle op de politie, dat blijkt uit een wetsvoorstel.

In de Memorie van Toelichting, behorende bij het wetsvoorstel, waarmee het kaderbesluit 2008/977/JBZ, geïmplementeerd moet worden, staat onder meer:

Daarnaast noodzaakt het kaderbesluit tot aanvulling van de wettelijke bevoegdheden van het College bescherming persoonsgegevens. Op grond van de Wet politiegegevens is het CBP bevoegd tot toepassing van bestuursdwang tot handhaving van de bij of krachtens de wetgestelde verplichtingen. Een dergelijke bevoegdheid heeft het CBP niet bij het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bepaalde. Het kaderbesluit noodzaakt tot aanvulling van de bevoegdheden van het CBP op dit gebied.


Verder kent de Wet politiegegevens aan het CBP de bevoegdheid toe een bestuurlijke boeteop te leggen, als niet wordt voldaan aan het hetgeen is bepaald bij of krachtens artikel 32 Wpg. Dit betreft de verplichting tot vastlegging van bepaalde informatie, de schriftelijkemelding van een gemeenschappelijke verwerking aan het CBP of de bewaring van gegevens in verband met het verrichten van de audits. Naar aanleiding van het kaderbesluit wordt voorgesteld aan het CBP de bevoegdheid tot oplegging van een bestuurlijke boete toe te delen, ten behoeve van het toezicht op de naleving van de verplichting tot bewaring van gegevensover de verstrekking van justitiële en strafvorderlijke gegevens aan derden.