Wetsvoorstel vereenvoudigen aftappen meerdere nummers aangekondigd

Afbeelding: Bereden Politie Haaglanden. van Roel Wijnants | Licentie: CC BY-NC 2.0

Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een aantal voorstellen om de administratieve lasten bij de politie te verlichten.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie:

Tegelijk met de aanbieding van deze brief aan uw Kamer heb ik twee conceptwetsvoorstellen en een ontwerpbesluit in consultatie aan de gebruikelijke adviesorganen gezonden. Mijn streven is gericht op indiening van de twee wetsvoorstellen in januari 2013. […] Met het tweede wetsvoorstel beoog ik de BOB-wetgeving en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op enkele punten aan te passen. Bij de aanpassing van de BOB-wetgeving ruim ik ergerlijke en overbodige administratie op door het vorderen van camerabeelden te vereenvoudigen, de notificatieplicht voor opsporingsbevoegdheden die een lichte inbreuk maken op de privacy te laten vervallen en door het bij het aftappen van telecommunicatie mogelijk te maken om één machtiging af te geven voor alle nummers die bij een persoon in gebruik zijn.